Organizatorzy zjazdu

GŁÓWNY ORGANIZATOR
Oddział Olsztyński Polskiego Towarzystwa Botanicznego


WSPÓŁORGANIZACJA

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie:
Wydział Biologii i Biotechnologii: Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody,
Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin, Katedra Mykologii;
Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa: Katedra Architektury

Krajobrazu i Agroturystyki; Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb

KOMITET ORGANIZACYJNY


Prezydium:
prof. dr hab. Czesław Hołdyński - przewodniczący, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody UWM
prof. dr hab. Maria Dynowska - Katedra Mykologii UWM
prof. dr hab. Tadeusz Korniak - Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody UWM
prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk – Katedra Architektury Krajobrazu i Agroturystyki UWM
dr hab. Hanna Ciecierska, prof. UWM - Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody UWM
dr Anna Biedunkiewicz - Katedra Mykologii UWM
dr Piotr Dynowski - Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody UWM
dr Wiesław P. Jastrzębski - Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody UWM

Sekretarze:
dr Elżbieta Ejdys - Katedra Mykologii UWM
mgr inż. Magdalena Woźniak - Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody UWM

Skarbnik:
dr Magdalena Kucewicz - Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody UWM

Koordynator sesji terenowych:
prof. dr hab. Czesław Hołdyński - Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody UWM

 

Członkowie:
dr hab. Anna Bochenek - Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin UWM
dr Alicja Czaplicka - Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody UWM
dr Mieczysława A. Fenyk - Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody UWM
dr Grzegorz Fiedorowicz – Laboratorium Diagnostyki Molekularnej UWM
dr hab. Irena Giełwanowska, prof. UWM - Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin UWM
prof. dr hab. Andrzej Hutorowicz - Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
dr Jerzy Kruszelnicki – Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska UWM
dr Dariusz Kubiak - Katedra Mykologii UWM
dr Krystyna Kuszewska - Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody UWM
dr Paweł Loro - Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody UWM
prof. dr hab. Andrzej Łachacz - Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb UWM
dr hab. Agnieszka Piotrowicz-Cieślak - Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin UWM
dr Jakub Sawicki - Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody UWM
dr Ewa Sucharzewska - Katedra Mykologii UWM
dr Monika Szczecińska - Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody UWM
dr Marzena Środa - Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody UWM
dr Anna Zalewska - Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody UWM
dr Anna Źróbek-Sokolnik - Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody UWM


 
 


Projekt logo Zjazdu - dr Krystyna Kuszewska, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, UWM

© 2012 - 2013 56 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Olsztynie
Projekt i wykonanie: