Szanowni Państwo,

pragniemy gorąco podziękować wszystkim Uczestnikom i Gościom 56. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego za zaszczycenie nas swoją obecnością, za wysiłek włożony w przygotowanie referatów i posterów oraz za miłą atmosferę, jaka towarzyszyła nam w ciągu całego Zjazdu.

Mamy nadzieję, że program naukowy i towarzyszący spełnił Państwa oczekiwania, a czas, jaki spędziliście Państwo na konferencji w Olsztynie oraz na sesjach terenowych pozostawił w Państwa pamięci pozytywne wspomnienia.

 

Z serdecznymi pozdrowieniami i wyrazami szacunku,
Organizatorzy

 

Szanowni Państwo,

z przyjemnością pragniemy zaprosić botaników, przedstawicieli dyscyplin pokrewnych oraz wszystkich sympatyków botaniki do uczestnictwa 56. Zjeździe Polskiego Towarzystwa Botanicznego, w Olsztynie, w dniach 24-30 czerwca 2013 roku, pod hasłem „Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych”.

Zjazd odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz w obiektach towarzyszących na terenie kampusu UWM w Olsztynie-Kortowie.

Zjazdy Polskiego Towarzystwa Botanicznego są jedną z nielicznych okazji do spotkania się w gronie pracowników naukowych, doktorantów i sympatyków zajmujących się szeroko pojętą botaniką. Jest to także szansa na prezentację swoich badań i dyskusję naukową nie tylko o problemach, które rozwiązują i przed którymi stoją poszczególne subdyscypliny botaniki, ale także o perspektywach jej rozwoju. Dyskusja ta wydaje się konieczna wobec zmian, które zachodzą obecnie w nauce polskiej. Zmiany te, inspirowane konkurencyjnym modelem nauki zachodniej, wiążą się z wprowadzaniem nowych mechanizmów finansowania i organizacji nauki, który opiera się m.in. na konkursowym finansowaniu projektów badawczych, umiędzynarodowieniu procesu badawczego i dystrybucji wyników prac badawczych oraz rosnącej wadze interdyscyplinarności.

Zgodnie z dotychczasową tradycją 56. Zjazd będzie obejmował Walne Zgromadzenie Delegatów, sesję plenarną, obrady w sesjach tematycznych (referatowe i plakatowe) organizowane przez Sekcje PTB oraz warsztaty terenowe.

Celem konferencji naukowej związanej ze Zjazdem będzie prezentacja najnowszych osiągnięć polskich botaników w zakresie wszystkich specjalności botanicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wiodących problemów badawczych. Założeniem konferencji jest również wymiana myśli, poglądów oraz doświadczeń naukowych i aplikacyjnych pomiędzy ośrodkami badawczymi z Polski i z zagranicy, a także instytucjami państwowymi, samorządowymi i podmiotami gospodarczymi.

Zjazd wraca do Olsztyna po 36 latach, dotychczas w Olsztynie odbyły się dwa ogólnopolskie Zjazdy PTB w 1959 i 1977 roku, w tym okresie zaszły nie tylko olbrzymie zmiany w mieście, ale również na Uczelni, która jest współorganizatorem Zjazdu. Pragniemy te zmiany Państwu pokazać, jednak przede wszystkim postaramy się o sprawną organizację i miłą atmosferę, która zapewni Państwu możliwość dyskusji formalnej i mniej formalnej.

Serdecznie zapraszamy do stolicy Warmii i Mazur.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego 56. Zjazdu PTB

Przewodniczący Oddziału Olsztyńskiego PTB

prof. dr hab. Czesław Hołdyński

© 2012 - 2013 56 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Olsztynie
Projekt i wykonanie: